bannertrang 1
Tản mạn về thiết kế

Tản mạn về thiết kế

 Từ câu chuyện ấy tôi nghĩ rằng ngành cơ khí mình còn quá nhỏ bé , phần lớn người dân chỉ biết mua máy móc hay xe cộ về dùng, mà không biết rằng để làm ra nó thì cũng cần đến công đoạn thiết kế. Có một thực tế là máy móc dù có sản suất ở Việt Nam cũng phần nhiều do người nước ngoải thiết kế.

Read more...

Tản mạn về thiết kế

Tản mạn về thiết kế

  •   09/07/2019 04:06
  •   1169
  •   0
 Từ câu chuyện ấy tôi nghĩ rằng ngành cơ khí mình còn quá nhỏ bé , phần lớn người dân chỉ biết mua máy móc hay xe cộ về dùng, mà không biết rằng để làm ra nó thì cũng cần đến công đoạn thiết kế. Có một thực tế là máy móc dù có sản suất ở Việt Nam cũng phần nhiều do người nước ngoải thiết kế.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second